xem tử vi nam kỷ tỵ năm Đinh Dậu 2017

Xem chi tiết tử vi 2017 cho tuổi tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng

Cung Tài Bạch, có Đế vượng hội chiếu cùng Long, Mã lộc, tiền bạc dồi dào, tuy có Phá Hao gây tốn hao nhưng không ảnh hưởng đến của cải, ngoại trừ bị mất trộm, mất cắp. Kỷ Tỵ: 29 Tuổi – Nam mạng Sinh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng

Xem Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 1989 29 Tuổi – Âm Nam

-Mùa Xuân: Tháng Giêng & 2: Mưu sự được thành, tiền Hung hậu Kiết. Tài lộc gia tăng. Có lợi lớn phải phòng hung họa. Tháng 3: Nhiều may mắn trong công việc. Tài lộc đến bất ngờ. Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 29 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990)