Tử Vi Nam Kỷ Tỵ

Xem chi tiết tử vi trọn đời cho tuổi tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng

Nam giới tuổi Kỷ Tỵ hợp xuất hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn. Nếu xuất hành theo những giờ, ngày và tháng kể trên thì chắc chắn bạn sẽ gặp được nhiều thành công. Bạn đang muốn biết tuổi của mình mệnh gì? hay nam giới sinh năm 1989 mệnh gì?

Xem chi tiết tử vi 2018 cho tuổi tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng

Qua đó, giúp quý bạn biết được chi tiết tử vi tuổi Kỷ Tỵ năm 2018 nam mạng của quý bạn theo từng lĩnh vực cụ thể: Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ nam mạng năm 2018 sẽ cho quý bạn biết được những điểm nổi bật về sức khỏe, tiền tài, công danh và

Xem chi tiết tử vi 2017 cho tuổi tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng

Cung Tài Bạch, có Đế vượng hội chiếu cùng Long, Mã lộc, tiền bạc dồi dào, tuy có Phá Hao gây tốn hao nhưng không ảnh hưởng đến của cải, ngoại trừ bị mất trộm, mất cắp. Kỷ Tỵ: 29 Tuổi – Nam mạng Sinh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990 Tướng tinh: Con Khỉ Con dòng

Xem Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 1989 29 Tuổi – Âm Nam

-Mùa Xuân: Tháng Giêng & 2: Mưu sự được thành, tiền Hung hậu Kiết. Tài lộc gia tăng. Có lợi lớn phải phòng hung họa. Tháng 3: Nhiều may mắn trong công việc. Tài lộc đến bất ngờ. Thái Ất Tử Vi 2017: Kỷ Tỵ 29 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 6-2-1989 đến 26-1-1990)