Tuổi Làm Ăn Với Nam Kỷ Tỵ

Chọn tuổi hợp làm ăn với nam tuổi Kỷ Tỵ 1989

Nam tuổi Kỷ Tỵ 1989 có trực giác tốt, trong công việc rất quyết đoán, dám làm dám chịu, cũng có thể kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, nam tuổi Kỷ Tỵ 1989 cũng khá nôn nóng, nếu hợp tác thì khó có thể phát huy được ưu điểm của chính mình. Người này cũng