Năm Sinh Con Hợp Tuổi Kỷ Tỵ

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và chồng 1991

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1991 Năm âm lịch: Tân Mùi Niên mệnh:Thổ – Lộ bàng Thổ (Ðất ven đường) Năm sinh của mẹ: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và chồng 1990

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1990 Năm âm lịch: Canh Ngọ Niên mệnh:Thổ – Lộ bàng Thổ (Ðất ven đường) Năm sinh của mẹ: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và chồng 1989

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và chồng 1988

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1988 Năm âm lịch: Mậu Thìn Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và chồng 1987

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1987 Năm âm lịch: Đinh Mão Niên mệnh:Hoả – Lò Trung Hoả (Lửa trong lò) Năm sinh của mẹ: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và chồng 1986

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1986 Năm âm lịch: Bính Dần Niên mệnh:Hoả – Lò Trung Hoả (Lửa trong lò) Năm sinh của mẹ: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và chồng 1985

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1985 Năm âm lịch: Ất Sửu Niên mệnh:Kim – Hải Trung Kim (Vàng trong biển) Năm sinh của mẹ: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và chồng 1984

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1984 Năm âm lịch: Giáp Tí Niên mệnh:Kim – Hải Trung Kim (Vàng trong biển) Năm sinh của mẹ: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và chồng 1983

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1983 Năm âm lịch: Quý Hợi Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và chồng 1982

Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1995 Năm âm lịch: Ất Hợi Niên mệnh: Hoả – Sơn đầu Hoả (Lửa trên đỉnh núi)