Tuổi Làm Ăn Với Nữ Kỷ Tỵ

Chọn tuổi hợp làm ăn với nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989

Nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 có trực giác tốt, trong công việc rất quyết đoán, dám làm dám chịu, cũng có thể kinh doanh độc lập. Tuy nhiên, nữtuổi Kỷ Tỵ 1989 cũng khá nôn nóng, nếu hợp tác thì khó có thể phát huy được ưu điểm của chính mình. Người này cũng không