Năm Sinh Con Cho Nam Kỷ Tỵ

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ 1994

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1994 Năm âm lịch: Giáp Tuất Niên mệnh: Hoả – Sơn đầu Hoả (Lửa trên

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ 1993

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1993 Năm âm lịch: Quý Dậu Niên mệnh: Kim – Kiếm phong Kim (Sắt đầu

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ 1992

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1992 Năm âm lịch: Nhâm Thân Niên mệnh: Kim – Kiếm phong Kim (Sắt đầu

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ 1991

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1991 Năm âm lịch: Tân Mùi Niên mệnh: Thổ – Lộ bàng Thổ (Ðất ven

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ 1990

Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1990 Năm âm lịch: Canh Ngọ Niên mệnh: Thổ – Lộ bàng Thổ (Ðất ven

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ 1989

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ 1988

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1988 Năm âm lịch: Mậu Thìn Niên mệnh: Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ 1987

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1987 Năm âm lịch: Đinh Mão Niên mệnh: Hoả – Lò Trung Hoả (Lửa trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ 1986

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1986 Năm âm lịch: Bính Dần Niên mệnh: Hoả – Lò Trung Hoả (Lửa trong

Xem năm sinh con cho chồng tuổi Kỷ Tỵ 1989 và vợ 1985

Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1989 Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Niên mệnh:Mộc – Đại lâm Mộc (Gỗ trong rừng) Năm sinh của mẹ: 1985 Năm âm lịch: Ất Sửu Niên mệnh: Kim – Hải Trung Kim (Vàng trong